Kontrola i ispitivanje materijala i čeličnih konstrukcija

Brodograđevna industrija
(brodogradilišta "V.Lenac"- Rijeka, "3. Maj "-Rijeka, "Uljanik"-Pula, "Kraljevica"...)
• ispitivanja bez razaranja strukture trupa broda, opreme i off shore postrojenja
• ispitivanje i kontrola zavarenih spojeva metodama radiografije, ultrazvuka, magneta i penetranata.

JANAF, Jadranski naftovod
• ispitivanje i kontrola zavarenih spojeva spremnika nafte - terminalima Omišalj, Sisak, Melnice

Naftovod Ø 36” ( KRČKI MOST )
• ultrazvučno i magnetno ispitivanje zavarenih spojeva čeličnih vješaljki i nosivih šipki ø 45
• ultrazvučno i magnetno ispitivanje zavarenih spojeva cjevovoda drenažnih i zračnih ispusta ø 3" i 4"
• utvrđivanje statičke i dinamičke stabilnosti, sigurnosti i funkcionalnosti navedenih cjevovoda
• ultrazvučno ispitivanje 9 zavarenih spojeva naftovoda ø 36 " u lukovima mosta

Terminal Omišalj
• podvodno ispitivanje stanja stupova tankerskog priveza 1 i 2
• podvodni pregled stanja anodnih ležišta katodne zaštite tankerskog priveza 1 i 2, te naftovoda Krk - kopno
• podvodni pregled i utvrđivanje stanja usisnih košara na pumpnim postrojenjima (vatrozaštita, zračna zaštita )
• izvođenje podvodnih radova sanacija AK zaštite na stupovima tankerskog priveza 1 i 2
• sanacija propuštanja na cjevovodima upravljačkog zraka zračne zavjese

Rafinerije i petrokemijska industrija
("INA, Zagreb, SPC rafinerija Rijeka, pogon Urinj i Mlaka, petrokemija Omišalj, INA trgovina...)
• ispitivanje i kontrola zavarenih spojeva konstrukcija i cjevovoda pri izgradnji i sanaciji

HEP, Zagreb
Pogoni hidroelektrana primorskog i dalmatinskog sliva i termoelektrane TE Plomin I i II, TE Rijeka
• ultrazvučna podvodna ispitivanja hidromehaničke opreme na branama HE
• podvodna demontaža hidromehaničke opreme
• ultrazvučna podvodna ispitivanja rashladnih sustava i njihovih pripadajućih konstrukcija u TE
• ispitivanja ispravnosti i pouzdanosti uljnih jama transformatora

TANKERKOMERC, Zadar
• ispitivanje i kontrola zavarenih spojeva spremnika nafte grupe R-1, R-3, R-4 i R-7 na terminalu Gaženica
• ispitivanje teretnih cjevovoda
• podvodna ispitivanja i utvrđivanje stanja ispravnosti podmorskog ispusta drenažnih voda terminala

KEPOL-TERMINAL, Zadar
• ispitivanje i kontrola zavarenih spojeva spremnika nafte grupe A, B, C i D, na terminalu Gaženica.

INDUSTRIJA CEMENTA, ispitivanje i kontrola čeličnih konstrukcija:
• Tvornica cementa, Pula
• Koromačno
• Dalmacija cement, sv. Kajo